Pozivamo Vas da nam pošaljete ponudu za usluge profesora mentora u okviru Projekta “Praktična Akademija” prema tenderskoj i tehničkoj dokumentaciji koju Vam dostavljamo u prilogu.

Ponude treba da stignu mejlom, na adresu info@kamenica.org.rs najkasnije do 15.10.2020. do 15:00 časova, sa nazanakom “Za Projekat Praktična Akademija – Profesor Mentor”.

Ponude koje stignu nakon naznačenog roka ili na neki drugi način od naznačenog neće biti uzete u razmatranje.

Važne napomene:

– Rok isporuke: Molim Vas navedite najkraći mogući rok kada biste mogli početi sa radom.

– Molimo Vas da se u ponudi striktno pridržavate date specifikacije, kako bismo u najkraćem mogućem roku obavili evaluaciju ponuda

– Plaćanje će u celini biti izvršeno onako kako ćemo definisati u ugovoru

– Ponuda treba da sadrži sertifikate, reference o mentorstvu, fotokopije dokumenata o stečenom znanju (diplome, master ili doktorske), fotokopije potvrda o zaposlenju, kao i predlog plana rada u okviru projekta Praktična Akademija.

– Ponuda treba da glasi na:

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, selo Kamenica bb.,18204 Matejevac, Niš

Pozivno pismo- profesor mentor Tehnička specifikacija – profesor