Pozivamo Vas da nam pošaljete ponudu za usluge studenta mentora u okviru Projekta “Praktična Akademija” prema dokumentaciji koju Vam dostavljamo u prilogu.

Ponude treba da stignu mejlom, na adresu info@kamenica.org.rs najkasnije do 15.10.2020. do 15:00 časova, sa naznakom “Projekat Praktična Akademija 2020”

Ponude koje stignu nakon naznačenog roka ili na neki drugi način od naznačenog neće biti uzete u razmatranje.

Važne napomene:

– Rok isporuke: Molim Vas navedite najkraći mogući rok kada biste mogli početi sa radom. Idealno bi bilo da u pismu o namerama navedete detaljno vašu motivaciju za učešće u projektu.

– Molimo Vas da se u ponudi striktno pridržavate date specifikacije, kako bismo u najkraćem mogućem roku obavili evaluaciju ponuda

– Plaćanje će u celini biti izvršeno onako kako ćemo definisati u ugovoru.

– Ponuda treba da sadrži CV, pismo o namerama, kao dokaz o učešću u prethodnim implementacijama projekta Praktična Akademija

– Ponuda treba da glasi na:

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, selo Kamenica bb.,18204 Matejevac, Niš

Tehnička specifikacija – student Pozivno pismo -student