Pozivamo Vas da nam pošaljete ponudu za uslugu Organizacije trodnevnih radionica u okviru
Projekta “Praktična Akademija” prema tenderskoj i tehničkoj dokumentaciji koju Vam dostavljamo u
prilogu.
Ponude treba da stignu mejlom, na adresu miticdej@gmail.com najkasnije do 07.07.2021. do 15:00
časova, sa nazanakom “Za organizaciju trodnevnih radinica”.
Ponude koje stignu nakon naznačenog roka ili na neki drugi način od naznačenog neće biti uzete u
razmatranje.
Važne napomene:
– Rok isporuke: Molim Vas navedite najkraći mogući rok kada biste mogli početi sa radom.
– Molimo Vas da se u ponudi striktno pridržavate date specifikacije, kako bismo u najkraćem
mogućem roku obavili evaluaciju ponuda

– Plaćanje će u celini biti izvršeno onako kako ćemo definisati u ugovoru
– Ponuda treba da sadrži potvrdu o registraciji u APR, kao i ponudu za isporuku usluga I dobara
– Ponuda treba da glasi na:
Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, selo Kamenica bb.,18204 Matejevac, Niš

Pozivno pismo

Tehnička specifikacija – trodnevna radionica