Pozivamo Vas da nam pošaljete ponudu za uslugu izrade promotivnih filmova u okviru Projekta “Praktična Akademija” prema tenderskoj i tehničkoj dokumentaciji koju Vam dostavljamo u prilogu.

Ponude treba da stignu mejlom, na adresu info@kamenica.org.rs najkasnije do 23.12.2020. do 15:00 časova, sa nazanakom “Za Projekat Praktična Akademija – Izrada Promotivnih Filmova”.

 Ponude koje stignu nakon naznačenog roka ili na neki drugi način od naznačenog neće biti uzete u razmatranje.

Važne napomene:

– Rok isporuke: Molim Vas navedite najkraći mogući rok kada biste mogli početi sa radom.

– Molimo Vas da se u ponudi striktno pridržavate date specifikacije, kako bismo u najkraćem mogućem roku obavili evaluaciju ponuda

-Plaćanje će u celini biti izvršeno onako kako ćemo definisati u ugovoru

– Ponuda treba da sadrži potvrdu o registraciji u APR, kao i ponudu za isporuku usluga I dobara

– Ponuda treba da glasi na:

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, selo Kamenica bb.,18204 Matejevac, Niš

Pozivno pismo- Izrada Promotivnih Filmova Tehnička specifikacija – Film