Konferencija „Ja sam za socijalno zadrugarstvo“  okupila je značajan broj aktera iz javnog, civilnog i zadružnog sektora, medije, fondacije, međunarodne i bilateralne razvojne organizacije, zainteresovane za razvoj zadrugarstva, socijalnog preduzetništva u formi socijalnog zadrugarstva, ravnomeran ekonomski razvoj i  održivi razvoj. Imajući u vidu kompleksnost teme i njen razvojni potencijal, multidisciplinarni pristup nam je pomogao da iz različitih uglova sagledamo trenutno stanje i razvojne perspektive socijalnog zadrugarstva u Srbiji.

Tokom prvog panela predstavljeni su primeri domaće dobre prakse – opštine pioniri u razvoju socijalnog zadrugarstva  Ražanj (ženska socijalna zadruga Ražanjke) i Gradska opština Crveni Krst-Grad Niš (Romska socijalna zadruga Eko aktiv), kao i opšta zadruga  Darovi Lužnice koja u praksi posluje kao socijalna zadruga. Predstavljene su komercijalne aktivnosti zadruga počev od proizvodnje prehrambenih proizvoda, uslužnog održavanja javnih površina i zgrada, do očuvanja nematerjalnog nasleđa i proizvodnje zemljanih crepulja. Paralelno sa  komercijalnim aktivnostima, predstavljeni su i socijalni ciljevi zadruga koji se ostvaruju kroz:  direktno zapošljavanje OSI, žena na selu i Roma u gradovima; unapređenje njihovih prihoda kroz kooperantski odnos ili sezonsko angažovanje; unapređenje zapošljivosti kroz organizaciju obuka  i realizacija humanitarnih akcija za najugroženije. (Više informacija o primerima dobre prakse možete pronaći u „Analizi efekata četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji)

Zahvaljujući panelistima iz Ministarstva privredeMinistarstva poljoprivrede, SIPRU i medijske kuća Dnevnik-Poljoprivrednik, tokom drugog panela  su razmatrane socijalne potrebe i mogućnosti za veće uključivanje socijalnih zadruga u rešavanje lokalnih problema. Istaknuta je potreba da socijalne zadruge kao legalna socijalna preduzeća budu podržane i uključene u ekonomiju. Sa tim u vezi, razmatrane su mogućnosti za unapređene pravnog, institucionalnog i finansijskog okvira za njihovo poslovanje.

Socijalno zadrugarstvo u Srbiji karakteriše slaba informisanost  građana, organizacija civilnog društva, komercijalnih zadruga i lokalnih samouprava, kao potencijalnih pokretača  socijalnih zadruga, ali i javnog sektora i razvojnih organizacija koje imaju kapaciteta da unaprede ambijent za razvoj socijalnog zadrugarstva. Delujući u ovom pravcu, 13 organizacija, fondacija i medija potpisalo je na kraju konferencije „Memorandum za razvoj socijalnog zadrugarstva“, među kojima su  SIPRU,  Udruženje Kamenica, Zadružni savez Srbije, Protecta, Dnevnik-Poljoprivrednik, KoRSE, Agro Jug, AgroBiznis Magazin, Fondacija Ana i Vlade Divac, Catalist, Eneca, SMART Kolektiv i Opšti zadružni savez. Potpisnice memoranduma će raditi na daljoj razmeni informacija i promociji socijalnog zadrugarstva kao značajne društvene teme.

Konferencija “Ja sam za socijalno zadrugarstvo” realizovana je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).