Rezultati „Analize efekata četvorogodišnje primene čl 11 Zakona o zadrugama na socijalno preduzetništvo u Srbiji“, koja je dostupna na linku https://bit.ly/3jfW76M , biće predstavljeni na konferenciji pod simboličnim nazivom „Ja sam za socijalno zadrugarstvo“ 29.10. u Impact Hub-u u Beogradu.
Stavovi značajnog broja građana, zadruga, organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava, izraženih tokom anketa, fokus grupa i sastanaka na temu razvoja socijalnog zadrugarstva u Srbiji, samim tim će se naći na dnevnom redu konferencije.
Konferencija će okupiti značajan broj organizacija civilnog društva, fondacija i medija koji su zainteresovani za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji u formi socijalnog zadrugarstva.
Na kraju konferencije planirano je zajedničko potpisivanje „Memoranduma za razvoj socijalnog zadrugarstva“, koje će biti realizovano zahvaljujući interesovanju značajnog broja organizacija za temu.
Konferenciju možete uživo pratiti na Facebook stranici Udruženja za lokalni razvoj Kamenica.
Konferencija „Ja sam za socijalno zadrugarstvo“, sastavni je deo projekta: „Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama Republike Srbije, na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji“, u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).