Programa “Agro Akcelerator” osmišljen je za potrebe pilotiranja novih usluga Zadružnog saveza južne Srbije, namenjenih lokalnim zadrugama, socijalnim preduzećima i gazdinstvima, koji raspolažu sirovinama i idejama za nove proizvode. Tokom pilotiranja usluga, do kraja maja, tri zadruge u saradnji sa kooperantima od lokalnih sirovina razvijaju nove prehrambene proizvode namenjene domaćem maloprodajnom i izvoznom tržištu (više informacija o Agro Akceleratoru, uskoro na web stranici koja je u izradi).

Kako bi ovi perspektivni domaći proizvodi u kategorijama prerađevina od mesa, povrća i pečuraka, pronašli svoj put do kupaca, 29. aprila je u prostorijama Zadružnog saveza južne Srtbije, realizovana obuka u oblasti online marketinga.

Prema utiscima učesnika, analiza kupaca i njihovih navika igra važnu ulogu u procesu izrade proizvoda i njihove kasnije uspešne promocije.  Moderni alati, među kojima su web stranice, društvene mreže, SEO optimizacija pretraživača, plaćeno oglašavanje po kliku, email marketing i content marketing, pristupačni su po ceni i mogu značajno povećati prodaju.

Obuke se realizuju u sklopu projekta “Ekonomska inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Južnoj Srbiji”, koji u partnerstvu sprovode Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, međunarodna inicijativa za preduzetništvo Roma REDI i švajcarska fondacija HEKS EPER.