Komisija koju su činili predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad zapošljavanje i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta, GIZ-a  i  Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, razmatrala je ukupno 122 projekta.

DSC_0353

Naš „Omladinski razvojni servis“ osvojio je najveći broj poena a samim tim i sredstva za realizaciju u okviru grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, u sklopu projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i i povećanja zapošljivosti mladih“ koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa gore navedenim ministarstvima i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.Potpisivanju ugovora i početnim radionicama u Beogradu 01. februara 2016. godine, prisustvovali su g.Srđan Verbić, Ministar prosvete,   Pauline Menthonnex, zamenica ambasadora Švajcarske Konfederacije,  g. Ivan Sekulović,  menadžer   Tima za  socijalno  uklјučivanje  i smanjenje siromaštva i brojni drugi.  Sa naše strane, potpisivanju su pristustvovali i predstavnici partnerske opštine Svrljig koja je bila najaktivnija tokom izrade projekta.

CAM01972

„Omladinski razvojni servis“ bavi se analizom mogućnosti da se stručna radna praksa različitih fakulteta Univerziteta u Nišu,  obavlja na teritorijama okolnih nerazvijenih opština koje čine Nišavski upravni okrug.  U ovoj fazi projekt produkuje nove analitičke podatke vezane za ponudu i potražnju za stručnom radnom praksom  između specifično nerazvijenih sredina i fakulteta, anketira „razvojne partnere“ koji su spremni da nam pruže konkretnu mentorsku podršku i kreira on-line bazu koja će omogućiti  uparivanje prikupljenih podataka.

DSC_0359

Projekt se realizuje do 31. jula 2016. i završava se  predstavljanjem našeg  pilot projekta koji će ponuditi konkretan model za realizaciju stručne radne prakse u okruženju nerazvijene privrede.

DSC_0384