Studenti sa Fakulteta zaštite na radu u Nišu, realizovali su obuku i testiranje zaposlenih u GO Crveni Krst  u oblasti zaštite na radu i zaštite od požara.

Obuka i testiranje predstavljaju samo deo rezultata  koje je ostvarila grupa od 30 studenata na čelu sa profesorom mentorom.  U protekla dva meseca, uz podršku gradske opštine Crveni Krst, studenti su realizovali praksu u  10 mikro, malih i srednjih preduzeća i kod preduzetnika koji posluju na teritoriji ove opštine. Sa tim u vezi,  privredi su isporučeni konkretni i vredni rezultati prakse u vidu akata zaštite na radu i zaštite od požara i obuke zaposlenih, po modelu „Praktična akademija“.

Praksa je ključni alat za povezivanje akademskog i poslovnog sektora i zapošljavanje mladih u lokalnoj privredi. Sa tim u vezi gradska opština Crveni Krst je najavila snažniju podršku njenoj daljoj realizaciji u okviru mera Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu

Praksu u malim i srednjim preduzećima i kod preduzetnika, po modelu „Praktična akademija“, realizuje Udruženje Kamenica i Centar za razvoj karijere studenata i istraživača pri Univerzitetu u Nišu. Praksa je podržana od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS i Švajcarske kancelarije za saradnju SCO.