U okviru projekta Praktična akademija, uz podršku GO Crveni Krst realizovali smo radionicu zajedničkog planiranja za predstavnike 11 opština Nišavskog okruga.

Privreda Grada Niša i okolinih opština se nalazi u povoljnom položaju jer posluje u  okruženju univerzitetskog centra. Naši privrednici su na izvoru kvalitetnih kadrova, dok saradnja sa akademskim sektorom može značajno da unapredi njihovo poslovanje.  Visokoškolska stručna praksa je ključni alat za pokretanje ove saradnje, naročito ako se realizuje u realnom ekonomskom okruženju koje čine mala i srednja preduzeća i preduzetnici.

Sa tim u vezi, predstavnicima opština zaduženim za izradu planske dokumentacije, predstavljeni su rezultati projekta Praktična akademija,  ostvareni u privredi Grada i okolnih nerazvijenih opština u periodu od 2015.godine do danas.

Prisutni su imali prillike da se upoznaju sa rezultatima iz ugla učesnika (profesora, studenata, privrednika, javnog sektora), kao i uvidom u konkretne rezultate prakse u vidu dizajnerskih rešenja, ekonomskih analiza, akata zaštite na radu i zaštite od požara i drugih, koje su studenti izradili na osnovu konkretnih radnih naloga privrede.

U nastavku skupa, analizirane su mogućnosti za definisanje  predloženih mera  u  planskoj dokumentaciji za 2020. godinu.

Projekat Praktična akademija  se realizuje uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS  i Švajcarske kancelarije za saradnju SCO.