Održan je sastanak koordinatora sve tri partnerske organizacije – Free youth center Vidin/BG, Udruženja Kamenica i Otvorenog Kluba iz Niša.

Analizirane su dosadašnje aktivnosti i parametri i realizovan obilazak našeg omladinskog kampa.

Počev od 30. avgusta grupa od 40 omladinskih radnika iz Srbije i Bugarske biće edukovana u Kampu, što predstavlja redovnu aktivnost iz projekta Youth riders koji realizujemo u okviru Interreg IPA CBC programa Bugarska-Srbija.