Dva naša predstavnika pohađaće sva četiri semestra prve Crowdfunding Akademije u Srbiji i naučiti dosta o metodlogiji, alatima i primerima dobre prakse za prikupljanje sredstava. Rad je koncipiran na konkretnim primerima tako da će naš tim raditi na razvoju „Prve poljoprivedene socijano odgovorne kooperative“. Edukaciju realizuje socijalno preduzeće Brodoto uz podršku nemačkog GIZa.