Sport može biti deo vaninstitucionalne socijalne podrške. Organizacijom šahovskih turnira uglavnom za stariju populaciju (bilo je i predstavnika mlađih generacija), nastojali smo da doprinesemo inkluziji ove ugrožene društvene grupe.
Šah za starije osobe ne predstavlja samo primerenu sportsku aktivnost. Zahvaljujući njemu oni se socijalizuju u prijatnom vršnjačkom okruženju.
U saradnji sa šahovskim klubovima iz Niša, organizovano je takmičenje u šahu u prostorijama Kluba za starije u selu Kamenica.