Proslava 8. marta za siromašne starije žene na selu je zamišljena kao jednokratna akcija – inovativni metod vaninstitucionalne socijalne podrške. Međutim, članovi grupe za samopomoć stari-starima, nastavili su da obeležavaju 8. mart i narednih godina.
Na početku je to bila proslava namenjena grupi od 40 starijih žena, koja se održavala u Klubu za starije u Kamenici. Danas je to proslava koja okuplja tradicionalno preko 100 žena, održava se u sportskoj sali pri osnovnoj školi uz živu muziku. Iako je proslava sve veća, koncept je ostao nepromenjen. Grupa nastoji da obezbedi podršku lokalnih donatora kako bi svaka od žena dobila besplatan poklon i kako bi siromašne žene besplatno učestvovale na proslavi.