Predstavnik Fakulteta primenjenih nauka prof.dr Dragan Nikolić, zajedno sa koordinatorom projekta iz Udruženja Kamenica, realizovao je inicijalnu – dijagnostičku posetu zadrugama koje su obuhvaćene projektom. 

Poseta je realizovana  u cilju identifikacije  problema i utvrđivanja modaliteta za njihovo rešavanje u okviru visokoškolske stručne prakse.  Konkretna poseta realizovana je u zadrugama „Poljanica“, „Agro Južna Morava“  i „Prva poljoprivredna socijalna zadruga“, dok je grupa od 30  zadrugarki iz opštine Ražanj iskoristila priliku da odmah na početku, realizuje studijsku posetu i upozna se sa opremom i tehnologijom proizvodnje prerađevina od voća i povrća.

Studijska poseta predstavlja prvi deo edukativnog paketa koji će biti nastavljen predavanjima u opštini Ražanj.

Predavanja će održati studenti i profesori mentori, pri čemu su se teme same nametnule tokom studijske posete.  

Zahvaljujemo se #FondZaJugSrbije i partnerima sa Fakulteta primenjenih nauka i Zadružnom savezu Južne Srbije, na konkretnoj podršci koju u okviru projekta Agrobisnih akademija, pružaju unapređenju saradnje akademskog i agrobiznis sektora.

Pred nama su novi izazovi i uspesi.