Zahvaljujući podršci #FondzaJugSrbije uspeli smo da stvorimo jednu retku i dragocenu sliku.

Na istom i konkretnom radnom zadatku – unapređenja proizvodno uslužnih procesa u Zadruzi Poljanica kraj Vranja, uspeli smo da okupimo predstavnike akademskog i agrobiznis sektora. U pratnji partnera iz Zadružnog saveza Južne Srbije, grupa profesora i studenata sa smerova moderne tehnologije hrane, ekologije i transporta sa Fakulteta primenjenih nauka u Nišu, analizirala je stanje objekta mini hladnjače
i davala konkrente preporuke kako postojeći objekat energetski unapredi), kako sanira) nedostatke i poveća) performanse postojeće hladnjačarske proizvodnje.
Poseban zadatak predstavljalo je upoznavanje sa sušarom, osmišljavanje modela za njeno tes)ranje, usvajanje recepata i puštanje u ekonomičan rad.
Prema rečima naših domaćina, poseta je bila veoma potrebna a znanja preko potrebna, jer su oni mala i mlada zadruga koja posluje tek drugu godinu.