Udruženje za lokalni razvoj Kamenica u okviru projekta: „Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS, na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji“, sprovodi istraživanje među građanima, zadrugama i organizacijama civilnog društva (OCD) u cilju unapređenja ambijenta za razvoj socijalnog zadrugarstva u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou.

U istraživanju se ističe analiza efekata primene čl.11 Zakona o zadrugama. Istraživanje ima za cilj da utvrdi stepen informisanosti i stavove građana/zadruga/OCD u vezi sa rešavanjem nagomilanih socijalnih problema na selu (infrastruktura, socijalne potrebe, zapošljavanje, obuke i sl.). Rezultati istraživanja činiće sastavni deo analize, izveštaja sa preporukama i piručnika koji su namenjeni informisanju donosilaca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.

Anketu za zadruge možete popuniti OVDE , Anketu za organizacije civilnog društva možete popuniti OVDE , i anketu za građane možete popuniti OVDE .
Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).