Udruženje Kamenica u partnerstvu sa Zadružnim savezom Južne Srbije, započinje humanitarnu akciju podele paketa staračkim domaćinstvima (70+) u više sela Nišavskog i Jablaničkog okruga. Hunanitarna akcija obuhvata i dezinfekciju ulica i javih površina koju realizuju volonteri iz zadruga sopstvenim traktorima i atomizerima. Aktivnosti su omogućene u okviru reakcije na posledice Covid-19 i podržane kroz program Aktvne zajednice Trag fondacije.