Nakon potpisivanja krovnog sporazuma o saradnji na razvoju prakse između Regionalne Razvojne Agencije Jug/RRA JUG i Univerziteta u Nišu, realizovan je sastanak predstavnika RRA JUG sa Centrom za razvoj karijere studenata i istraživača.

Saradnja na realizaciji visokoškolske prakse u mikro, malim i srednjim preduzećima Nišavskog okruga, značajno doprinosi sticanju praktičnih znanja studenata, ali i omogućuje privredi da se nađe na izvoru najkvalitetnijih kadrova. Realizacija prakse ujednačenog kvaliteta u velikom broju specifično malih pravnih subjekata predstavlja značajan izazov za realizatore prakse i zahteva međusektorski pristup.

Sa tim u vezi, tokom sastanka je dogovorena i konkretna saradnja između Centra za razvoj karijere i RRA Jug, na privlačenju privrednika i studenata, realizaciji prakse, njenom praćenju i bodovanju.

Sastanak je realizovan u okviru projekta „Praktična akademija 2020“, koji realizuje Udruženje za lokalni razvoj Kamenica u okviru  projekta „Znanjem do posla – E2E„, koji podržava Vlada Švajcarske, a implementiraju NIRAS i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.