Kako bi smanjila nezaposlenost  Roma  na  svojoj teritoriji,  gradska opština Crveni Krst u Nišu je primenila inovativni model  socijalne zadruge. Tako je nastala romska socijalna zadruga  Eko aktiv, koja će se baviti održavanjem javnih površina, čišćenjem zgrada i sezonskim radovima u poljoprivredi. U okviru svoje socijalne misije, Eko aktiv nastoji da radno integriše što veći broj Roma i Romkinja sa tržišta rada.

Odluka Veća GO Crveni Krst, o izdvajanju sredstava za radove koje će u 2021.godini  realizovati romska socijalna zadruga Eko aktiv, značajna je po mnogo čemu.

Rastućem članstvu Eko aktiva, ovo je svakako prvi siguran posao i dobar signal pred početak sezone.  Rastućem broju socijalnih zadruga u Srbiji, ova odluka uliva veliku nadu da će i ostale lokalne samouprave slediti primer pionira iz GO Crveni Krst.