U okviru partnerskog projekta  „SANE“   koji je su-finansiran od strane EU (IPA Cross-border program Bugarska – Srbija), naša delegacija je uzvratila posetu partnerskoj organizaciji Danube Euroreginal Civic Forum iz Vidina u Bugarskoj. Tokom tri dana smo obišli značajan broj bugarskih organizacija civilnog društva koje su aktivni pružaoci socijalnih usluga za decu i starije i razmenili iskustava.

IMG_8581 Posetu smo iskoristili  da potpišemo partnerske ugovore sa organizacijama „Regional Innovating Teaching Network“ koju je predstavljala predsednica gdja Galina Netova  i sa „Regional Integration with Social efect/RISE“ koju je predstavljala predsednica  gdja Katya Alexieva. Učvšćeno je partnerstvo sa „Danube Euroreginal Civic Forum“ i razmenjena pisma o zainteresovanosti sa  „Kompleksom za socijalne usluge Montana“ koju je u razgovoru zastupao direktor g.Toni Todorov.  Sve organizacije su zainteresovane da u partnerstvu sa nama realizuju nove IPA projekte u ovoj godini, na zadovoljstvo naših korisnika.
IMG_8369IMG_8481Bugarska studijska poseta 1Bugarska studijska poseta 6Bugarska studijska poseta 5Bugarska studijska poseta 3Bugarska studijska poseta 2Bugarska studijska poseta 4