Neugledna i u potpunosti devastirana mala visoravan „Dabilo“ nalazi se na pola puta između grada Niša i „Kameničkog visa“ – omiljenog izletišta nišlija, na nekih 600 metara nadmorske visine. Na sredini visoravni se nalazi porušena javna česma sa veoma pitkom planinskom vodom Projektima „Dabilo I“ i „Dabilo II“ koje je podržao BCIF (Balkanski fond za lokalne inicijative) i gradska opština Pantelej, pridružio se i veliki broj građana i privatnih firmi. Zahvaljujući njima, od nekada potpuno devastirane površine sa divljim deponijama, nastalo je moderno uređeno izletište koje svojom lepotom privlači sve veći broj posetilaca

O izletištu je dalju brigu preuzela opština, koja sa njega organizuje tokom izletničke sezone i redovan odvoz smeća.

79255908 71062389 66936185 64626782 64112722 59337206 56660079 44375902 36769272 36392986 32192163 29683280 28247599 20402131 14168687 06468785 03066347 99751412 95461363 81982787 09924194