U periodu od 5. do 13. septembra, u Poljoprivredno turističkoj zadruzi Etno selo Stara Planina u Kalni, realizovana je teorijska obuka 15 mladih u oblastima primarne proizvodnje, prerade i plasmana prehrambenih proizvoda.

Reč je o mladima koji su selektovani u ranijoj fazi projekta, pri čemu je osim zainteresovanosti za obuke važan kriterijum bio i bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i preradom hrane ili raspolaganje resursima zemlje i neiskorišćenih objekata na selu.

 

Nakon završetka teorijskog dela obuka sledi praktična obuka na opremi za toplu i hladnu preradu voća i povrća u pogonu Prve poljoprivredno socijalne zadruge Kamenica.

Mihajlo Petković (26 godina) : „ Ja sam obrađujem 40 hektara zemlje. Bavim se uglavnom ratarstvom i na njivama sadim i sejem načešće brdske sorte kukuruza i pšenice. Uskoro ću da diplomiram na smeru ratarstvo i povrtarstvo na  Poljoprivrednom fakultetu u Prištini. Posebno mi se svideo deo obuke u kome smo učili o standardima u primarnoj proizvodnji poput Global GAP i drugih. Bez kvalitetno implementiranih standarda na njivi, nezamislivo je plasirati proizvode u većim trgovinskim lancima“.

Nikola Davidović (24 godine): „Zasadio sam ove godine novih 5 ha šljive. Zajedno sa zasadima iz ranijih godina ukupno obrađujem 27 hektara voća, ali najviše šljive. Obuka me je privukla zbog sadržaja vezanih za preradu voća. Imajući u vidu da voće druge kategorije trenutno ide za rakiju, voleo bih da pokrenem preradu bar jednog dela u pekmez od šljiva. Pratio sam posebno deo obuke vezan za HACCP standard u preradi voća, i iskreno jedva čeka praktični deo kako bih na licu mesta video kako izgledaju objekat i oprema u skladu sa ovim standardom“.

„Program teorijske i praktične obuke u agrobiznisu  razvijen  je uz finansijsku pomoć Evropske Unije a realizuje ga Udruženje za lokalni razvoj Kamenica kroz  projekat  „Zadruge kao platforme za zapošljavanje mladih“ , u okviru projekta „WB&T for EmploYouth“ koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac. Sadržaj ovog Programa je isključva odgovornost Udruženja za lokalni razvoj Kamenica  i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati odrazom stava Evropske unije“.