U okviru vaninstitucionalne socijalne podrške starim i iznemoglim licima u seoskom području, formirali smo majstorsku grupu sačinjenu od penzionisanih majstora volontera.
Ovu grupu čine uglavnom vitalniji penzionisani majstori ali povremeno ima i mlađih volontera.
Svojim veštinama oni olakšavaju život starim osobama u njihovim sopstvenim domovima. Uglavnom su to jednočlana staračka domaćinstva koja su primorana da žive u neuslovnim starim kućama. Oni se nalaze u svojevrsnom vakuumu jer nemaju elementarne uslove za život u sopstvenom domu a sa druge strane im je nedostupan smeštaj u ustanove za zbrinjavanje (zbog prepunjenosti državnih geronto centara i visoke cene privatnih domova za stare).
Naši majstori mogu skoro sve, od popravke elekroinstalacija, brava, manjih električnih uređaja pa do krečenja soba, zastakljivanja prozora, popravke krovova i ograda…
Prema izjavi jednog starijeg majstora, problemi se uglavnom pojave kad naiđu na aparate koji su stariji od njih, pa je nemoguće pronaći delove.