Projektom je formirana mobilna ekipa koja je doprla do najudaljenijih sela i korisnika, koji zbog bolesti iznemoglosti ili starosti, nisu u mogućnosti da samostalno funkcionišu.
Pored medicinske i preventivne podrške, korisnici su imali na raspolaganju i majstore koji su vršili manje popravke u njihovim domovima.
Projekt Mobilnošću protiv imobilnosti je, za razliku od prethodnih modela koji su uglavnom pružali sistematske – grupne servise, nastojao da personalizuje uslugu i učini je dostupnim za najudaljenije korisnike.
Personalizacija usluge je razvijena kao opcija vaninstitucionalne podrške namenjena najsiromašnijim zajednicama, koje nisu u mogućnosti da finansiraju akcije šireg obima. Ona omogućava precizno targetiranje pomoći ekstremno ugroženoj grupi stanovništva koje je sa jedne strane staro i bolesno a sa druge je usled siromaštva primorano da živi u sopstvenim neuslovnim domovima.
Projekt je podržala kooperativa holandskih fondacija (Co-operating Netherlands foundations for Central and Eastern Europe/CNF CEE) i BCIF Beograd (današnja Trag fondacija).
Projekt „Mobilnošću protiv imobilnosti“ je 2013. godine nagrađen nacionalnom nagradom „Mesta u srcu“ kao najpozitivnija građanska inicijativa.