“Park za sve” je u kratkom roku od svog otvaranja (krajem novembra 2013. godine), postao referentna tačka kada su u pitanju sport i mladi. Sportski sadržaji Parka su prilagođeni svima, uključujući i osobe sa invaliditetom i rekovalescente, što ga čini jedinstvenim u Srbiji. Prema svedočenjima samih komšija, koristi ga čak i grupa mladih koji su ranije lomili klupe, čupali sadnice, prevrtali i palili kontejnere po naselju.

Zbog skorašnje eskalacije vršnjačkog nasilja, koje je rezultiralo gubitkom jednog mladog života, državni sekretar Ministarstva za omladinu i sport Nenad Borovčanin je posetio Niš 18.02.2014. iskoristio je “Park za sve” kako bi u njemu najavio i promovisao izradu strategije brige o mladima.
Tom prilikom je između ostalog izjavio:
„Ukoliko svako naselje i selo u Srbiji bude imalo ovakvu otvorenu teretanu onda će sport i rekreacija biti dostupni deci i neće ih sprečavati visoke članarine i druge barijere za bavljenje sportom. Dostupnost sporta jeste nešto na čemu treba da se bazira svaka lokalna, ali i nacionalna strategija kako bismo sutra imali fizički i mentalno zdravu naciju koja će biti sačinjena od pojedinaca koji će znati da se do upeha stiže radom“

Više informacija o temi možete pronaći na:

www.belami.rs/borovcanin-uciniti-da-sport-bude-dostupan-mladima

http://www.pantelej.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=
630&Itemid=63