Projekt nastoji da doprinese unapređenju kvaliteta života osetljivih društvenih grupa kreiranjem lako dostupnih, inovativnih i inkluzivnih sadržaja koji promovišu sport i zdrave stilove života. Ideja teretana na otvorenom nije nova. Prema dostupnim statističkim podacima iz inostranstva (nema domaćih), teretane na otvorenom su od korisnika generalno ocenjene kao veoma „korisne i praktične“. Možda će ih najbolje okarakterisati izjava jednog siromašnog stanovnika Londona, data prilikom ovaranja teretane koju je finansirala opština: „…ovo je najbolje utrošen novac poreskih obveznika.. .Nažalost, i prilikom izgradnje ovako korisnih objekata, aljkavošću realizatora, kreiraju se arhitektonski elemetni i sprave za vežbu koji onemogućavaju korišćenje velikoj grupi stanovništva. Nova je ideja Parka za sve“  odnosno parkova koji svojim inkluzivnim elementima zadovoljavaju potrebe svog stanovništva. „Park za sve“ po svom izgledu i sadržaju u mnogome liči na teretane na otvorenom, ali je dizajniran kao rezultat naučenih lekcija u izgradnji sličnih objekata na zapadu. Park je bez arhitektonskih prepreka, sa spravama koje omogućavaju primerenu fizičku vežbu i rehabilitaciju osetljivih društvenih grupa. Poseduje 7 sprava za vežbanje i rehabilitaciju, napravljenih od metala i fiksiranih za tlo, bez delova koji se mogu slomiti i povrediti korisnike pri normalnoj uporebi ili biti namerno uništeni. Park je na otvorenom, u blizini svojih korisnika, u prijatnom parkovskom okruženju oplemenjenom ukrasnim sadnicama, korpama za smeće, klupama za korisnike i pratioce i mini bilbordom sa predlogom korišćenja.
On čini dostupnim sportske sadržaje velikoj grupi dece i mladih, kojima su usled opšteg siromaštva nedostupni skupi fitnes klubovi i teretane. Specifično, svojom inovativnošću, on doprinosi inkluziji  i smanjenju izolovanosti/povećanjem pokretljivosti dela korisničke grupe (osoba sa invaliditetom, starih i rekovalescenata). U cilju šireg obuhvata korisničke grupe i reprezentativnosti, Park smo strateški pozicionirali u blizini što većeg broja korisnika – na novoformiranom bulevaru Somborska, u blizini bloka „Somborska centar“ sa budućih 7.000 stanovnika. U svakom svom segmentu, Park promoviše sport i zdrav način života i doprinosi poboljšanju opšteg stanja korisnika. Od svog otvaranja krajem novembra 2013. godine, Park je u vrlo kratkom roku opravdao svoj naziv i postao referentna tačka za mnoge organizacija koje se zalažu za promociju sporta, bolji položaj mladih, prava OSI… Njegove sadržaje danas, prema svedočenju komšiluka,  koristi čak i grupa mladih huligana (15-16 mladića) od kojih je komšiluk najviše strahovao tokom izgradnje (jer ova grupa često lomi sadnice i klupe, pali kontejnere, izvozi ih i prevrće na obližnjem bulevaru). Zbog eskalacije vršnjačkog nasilja, u Parku je u februaru 2014. simbolično najavljena i promovisana Strategija za bezbednost mladih od strane državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta/RS. Donatori Parka su Naftna idustrija Srbije/NIS a.d. Novi Sad, kroz program korporativnog davanja „Saradnja radi razvoja“ i „Zajednici zajedno“ i grupa lokalnih preduzetnika.
Dodelom mečing granta projekt je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, kroz program „Građansko društvo za budućnost“ koji realizuje Trag fondacija u partnerstvu saInstitutom za održive zajednice ISC.

 

Strip „Park za sve“ napravljen je za potrebe animiranje/informisanja korisnika i na dopadljiv
način govori o problemu i njegovom rešenju:
Više informacija o Parku možete dobiti na linkovima:
http://www.studnel.com/drustvo/otvara-se-park-za-sve.html