„Udruženje Kamenica“, „Otvoreni klub“ iz Niša i „Free youth centar“ iz Vidina/BG započinju realizaciju prekograničnog projekta „Youth Riders“ podržanog kroz prvi poziv za predloge projekata Interreg-IPA CBC Programa Bugarska – Srbija.

Projekt za cilj ima kreiranje okruženja i infrastrukture (mreže, kanala za komunikaciju, alata za razmenu dobre prakse, formiranje zajedničkog trening centra…), za bolju saradnju i ohrabrivanje procesa integracije „omladinskog sektora“  sa obe strane bugarsko-srpske granice.

Projekt je usmeren ka omladinskim aktivistima (radnicima) koje očekuju brojne i interesantne aktivnosti sa obe strane granice a planiran je i zajednički kamp. Pratite razvoj projekta i kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresovani za učešće.