Sve veći broj građana i građanki, postojećih zadruga, udruženja i lokalnih samouprava, izražava interesovanje za razvoj socijalnog zadrugarstva.

Ovaj specifični oblik zadružno-poslovnog udruživanja građana, pored direktnog zapošljavanja i kooperantskog odnosa,predviđa pravo ali i obavezu osnivača da izdvoje min.50% dobiti za realizaciju socijalnih ciljeva u sopstvenoj zajednici i po sopstvenom izboru.

Novina je da je Ministarstvo za brigu o selu prepoznalo  poljoprivredno-socijalne zadruge kao koristan alat za ravnomeran i održivi razvoj.  Prema najavama ministra Milana Krkobabića, poljoprivredno-socijalne zaduge mogu da računaju na finansijsku podršku ministarstva  krajem marta 2021. godine, sa početkom novog ciklusa projekta „500 zadruga u 500 sela“.

Ovo je prva i svakako najznačajnija podrška države koja će rezultirati razvojem novog sektora socijalnih preduzeća u Srbiji.

Sa tim u vezi, Udruženje Kamenica je u  saradnji sa Zadružnim savezom Srbije i Opštim zadružnim savezom za poljoprivredu i ruralni razvoj, pokrenulo konsultacije sa zainteresovanima za formiranje poljoprivredno-socijalnih zadruga.

Zbog ograničenih resursa, u mogućnosti smo da pomognemo samo ograničeni broj zaintreresovanih.

Prioritet za podršku imaju inicijative za formiranje socijalnih zadruga koje pokreću mladi i žene na selu, u nerazvijenim i devastiranim opštinama.  Potencijalni osnivači moraju da imaju jasan socijalni cilj koji je uskladjen sa realnim socijalnim potrebama lokalne zajednice.

Informišite se o socijalnom zadrugarstvu preko našeg sajta, čitanjem Analize i Priručnika.

Upite možete poslati email na  info@kamenica.org.rs

Sastanak sa Mladim poljoprivrednicima Srbije i informisanje o socijalnom zadrugarstvu

Mladi iz sela Donji Barbeš žele da stvore uslove za opstanak i povratak mladih kroz socijalno zadrugarstvo