U Nišu je 26. decembra realizovana konferencija ZAPOŠLJAVANJE MLADIH I MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U ZADRUGARSTVU, u organizaciji Udruženja Kamenica, Zadružnog saveza južne Srbije i Zadružnog saveza Srbije.

Konferencija je realizovana u okviru projekta „Zadruge kao platforme za zapoljavanje mladih“, koji po uzoru na pozitivnu EU praksu, promoviše širu upotrebu zadruga u različitim razvojnim politikama, pre svega kao alata za ravnomeran i održivi razvoj.  Tokom dva panela su predstavljeni rezultati projekta posvećenog ekonomskoj integraciji mladih u seoskim sredinama Nišavskog okruga, kao i razvojne prilike za mlade u zadrugarstvu na lokalnom i nacionalnom nivou.

Konferencija je okupila zadruge iz svih pet okruga na jugu Srbije, uključujući i predstavnike opština i gradova Niš, Bujanovac, Vranje, Leskovac, Lebane, Vlasotince, Bela Palanka, Svrljig i Ražanj.  Tokom prvog panela, o raspoloživim radnim mestima za mlade u zadrugarstvu govorili su mladi direktori i zaposleni u zadrugama Marno MM iz Jelašnice (Milan Marijanović),   Vlasina furit iz Vlasotinca (Milan Jovanović) i Nikola Davidović iz zadruge Derven organik fruit iz Svrljiga.

Najmlađi govornik je bio Miloš Krstić koji sa svojih 17 godina obrađuje samostalno 5 hektara zemlje u selu Niševac u blizini Svrljiga.

Nakon upoznavanja sa mladima, tokom drugog panela na temu međusektorske saradnje u zadrugarstvu i prilikama za zapošljavanje mladih, govorili su dr Aleksandar Tabaković iz Ministarstva poljoprivrede, Nikola Mihailović predsednik Zadružnog saveza Srbije, Aleksandar Milićević direktor Regionalne privredne komore Niš, Slobodan Ranđelović  većnik za poljoprivredu Grada Niša,  Jovan Živković većnik za razvoj sela i zadrugarstva Grada Niša, Bratislav Vučković predsednik gradske opštine Palilula/Grad Niš i Bora Jović, istaknuti privrednik i zadrugar, član ekonomskog saveta gradonačelnice Niša. Skupom je ispred saveza domaćina moderirao predsednik Zadružnog saveza južne Srbije Dejan Mitić.

Učesnici konferencije su konstatovali da se zadruge nalaze na prvoj liniji nedostatka radne snage zbog činjenice da uglavnom posluju u seoskim i nerazvijenim sredinama. Neodstatak stručne ali i nekvalifikovane radne snage postaje jedan od najvažnijih limitirajućih faktora za opstanak i razvoj zadrugarstva i poljoprivredne proizvodnje. Učesnici su saglasni da je neophodno da zadružni sektor preuzme proaktivniju ulogu kako bi sa partnerima iz javnog i civilnog sektora povećao informisanost mladih o raspoloživim radnim mestima u zadružnom sektoru i poljoprivredi i kako bi se uz adekvatnu podršku države ova radna mesta učinila atraktivnijim  za mlade.

Projekat „Zadruge kao platforme za zapošljavanje mladih“ realizuje se u okviru šireg projekta  „WB&T for Emplo Youth – Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa“ koji finansira EU a sprovode Fondacija“Ana i Vlade Divac” sa još četiri organizacije iz regiona (Prima Association (Crna Gora), Youth Alliance Kruševo (Severna Makedonija), Partners Albania for Change and Development (Albanija) i Community Volunteers Foundation (Turska).